סניף מס הכנסה בטבריה

סניף מס הכנסה בטבריה

פקיד השומה: מר דניאל נאור
כתובת: רח' אלחדיף ‎23, טבריה ‎14243
מספר טלפון מרכזיה: ‎04-6714141
טלפון מס הכנסה פקיד שומה: ‎04-6714155
פקס: ‎04-6723389כתיבת תגובה