כניסת שבת

השאלה התמידית

מתי נכנסת שבת ומתי יוצאת שבת.

רוצים לדעת את הזמן המדויק של יציאת שבת בעירכם?

שנו בטופס את העיר או עקבו אחר רשימת הערים.

שתהיה שבת שלום